Kilka słów o nas

Rafał Niedźwiadek, kierownik zamieszania Firma ARCHEE działa nieprzerwanie na rynku usług archeologicznych od 1996 roku. Jest jedną z najstarszych i największych prywatnych firm archeologicznych działających w województwie lubelskim. W ciągu 12 lat swojego istnienia nasza firma przeprowadziła szereg badań i nadzorów archeologicznych na zlecenie blisko 50 inwestorów prywatnych oraz urzędów i innych instytucji publicznych.

Firma ARCHEE wykonuje usługi archeologiczne:

 • szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe
 • przedinwestycyjne badania archeologiczne
 • ratownicze badania wykopaliskowe
 • badania sondażowe i weryfikacyjne
 • nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi (zobacz szczegóły)
 • badania powierzchniowe
 • ekspertyzy archeologiczno- konserwatorskie
 • konserwacja zabytków metalowych.
 • Opracowania numizmatyczne
 • opracowania powykonawcze dokumentacji

Z naszych usług dotychczas skorzystali m.in :

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
 • Przedsiębiorstwo "EDBAR" w Lublinie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
 • Urząd Gminy w Sławatyczach
 • Parafia Archikatedralna w Lublinie
 • Parafia p.w. św. Agnieszki w Lublinie
 • "SLAVEX" Sp. z o. o. z Lublina
 • Urząd Gminy w Końskowoli
 • "RD-BUD" Sp. z o. o. z Lublina
 • "TELBUD" Sp. z o. o. z Lublina
 • "ADEM-Centrum" z Lublina
 • Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Lublinie
 • Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S. A. w Dęblinie
 • "ARKADY" Sp. z o. o. z Lublina .
 • Urząd Miasta w Kraśniku
 • "LEVEL" Sp. z o. o. z Chełma
 • "ARCUS" Sp. z o. o. z Lublina
 • USS Społem w Kraśniku
 • Fundacja "Signum Temporis" w Sandomierzu
 • Przedsiębiorstwo "EKO-GEO" Sp. z o. o. z Lublina
 • Przedsiębiorstwo "CGM PROJEKT" Sp. z o. o. z Warszawy
 • Parafia p.w. św. Jakuba w Lublinie-Głusku